Politiekeurmerk 3.0

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen instutuut en KBS tekenen het PKVW conformiteitsverklaring. Zo is de klant die het keurmerk aanvraagt verzekerd van interne kwaliteitseisen en regelementen van klachten afhandelingen.